January
2024

GP Bullhound Thyra Hedge

Fund Manager's comments

GP Bullhound Technology Fund visade en imponerande ökning på 8,67% under januari. Denna positiva utveckling speglar vår fortsatta övertygelse om potentialen inom tekniksektorn, särskilt i ljuset av de senaste kvartalsrapporterna.

Månadens höjdpunkter och tekniksektorns Framtid
Teknikaktierna har under fjärde kvartalet bekräftat vår positiva syn på branschen. Ett centralt inslag i denna optimism är de ökade kapitalutgifterna (Capex) som vi har observerat hos ledande teknikföretag såsom Microsoft, Amazon, Meta och Google. Dessa investeringar är framför allt riktade mot utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), ett område som vi tror kommer att vara av stor betydelse för framtiden.
Vinsttillväxten hos dessa bolag ger ytterligare bevis för en stark och sund bransch. AI:s växande roll och dess integrering i kärnverksamheten hos dessa företag öppnar upp nya dörrar för effektivisering och intäktsökning, vilket stärker vår tro på tekniksektorns fortsatta tillväxt och marknadsrally.

Marknadstrender och Framtidsperspektiv
Marknadsutvecklingen har varit blandad, med fortsatta diskussioner kring räntesänkningar i USA. Inom teknikbranschen har fokus för 2024 varit starkt inriktat på artificiell intelligens (AI). För företag inom AI-chipsegmentet, som AMD, är nuvarande frågor koncentrerade kring förmågan att öka försäljningen och strategier för att hantera framtida marknadsmöjligheter. Trots osäkerheten kring efterfrågan efter ett framgångsrikt 2024, står det klart att nya AI-applikationer har potential att generera avkastningar som kan upprätthålla fortsatta investeringar.

Stora Teknikjättarnas AI-Strategier
Microsoft, Amazon, Meta och Google planerar alla att öka sitt Capex för 2024, med ett specifikt fokus på AI-infrastruktur som chips. Dessa företag är i en stark position att fortsätta sina investeringar tack vare deras omfattande kassaflöden och förmåga att upprätthålla höga investeringsnivåer.
För molntjänstleverantörer, särskilt Microsoft, verkar AI-arbeten kompensera för eventuella optimeringsproblem. Microsofts samarbete med OpenAI har specifikt framhävts som en direkt fördel för deras molnverksamhet, trots tidigare nämnda risker för beroende.

Sammanfattning
Vår framgångsrika start på året med GP Bullhound Technology Fund är ett bevis på styrkan i vår investeringsstrategi. Vi fortsätter att noga övervaka marknaden och tekniksektorns utveckling för att säkerställa att våra investeringar är väl positionerade för framtida tillväxt.

Historical Performance

Portfolio Team

Manager Photo

Inge Heydorn, Partner, GP Bullhound

Managed research teams and traded technology shares since 1994 (Carnegie, ABN Amro and Deutsche Bank).
 

 

 

General Information

Fund type Daily traded UCITS fund
Management fee 1.5%
Performance fee 20% above SSVX 90d with high water mark
Risk 3 (scale 1-7)
Investment manager GP Bullhound Asset Management Ltd
Fund structure Regulated by Finansinspektionen (Sweden) with SEB as depositary bank, PwC as auditor and Finserve Nordic AB as fund company
ISIN SE0001891490

Geography Exposure

Return Analysis

3 Years
Thyra HedgeHFRI Macro
Annualized Return5.13%10.99%
Total Return16.19%36.73%
Winning Months (%)58.33%63.89%
Best Month6.35%9.22%
Worst Month-5.00%-9.21%

Risk Analysis

3 Years
Thyra HedgeHFRI Macro
Ann. Standard Deviation10.04%17.26%
Sharpe Ratio0.550.69
Sortino Ratio0.840.94
Downside Deviation1.72%3.22%
Maximum Drawdown-10.79%-23.86%

Risk and return analysis based on last 36 months monthly data

Distribution of Monthly Returns

Risk/Return Comparison

Historical Returns

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2024 5.11 5.11
2023 5.96 -1.11 4.59 -4.22 6.35 1.84 1.04 0.47 -4.31 0.24 5.08 1.06 17.56
2022 -0.27 -0.13 -0.87 -3.62 0.78 -2.14 4.93 0.08 -5.00 2.32 3.72 -3.89 -4.50
2021 -0.28 1.72 1.08 -0.80 0.43 0.88 -0.08 0.07 -2.12 0.31 -1.93 -1.03 -1.81
2020 -0.07 -0.11 1.26 -0.04 2.99 1.31 0.11 -1.32 0.76 -0.92 0.70 1.43 6.20
2019 0.90 1.09 0.78 1.47 0.05 -0.27 0.52 -0.27 0.01 0.48 0.01 -0.18 4.67
2018 0.11 0.84 -0.61 1.18 0.02 -0.02 -0.15 -0.19 0.05 0.16 -1.53 -1.00 -1.16
2017 0.64 -1.58 0.19 -0.31 0.35 -0.85 0.92 0.07 0.44 1.11 -0.53 -0.03 0.39
2016 -1.63 -3.44 -0.07 1.41 1.09 -1.11 1.25 0.45 -0.28 0.94 -0.69 -0.68 -2.83
2015 0.01 1.66 0.55 1.64 0.86 0.23 0.16 -0.67 -1.05 0.24 1.19 -0.53 4.33
2014 3.77 2.42 -4.05 -8.87 3.26 3.78 2.75 1.43 1.14 3.70 -1.34 2.09 9.64
2013 -0.63 0.32 -1.27 -3.37 0.62 -0.08 -0.87 -0.05 1.00 -4.90 0.71 1.21 -7.25

About GP Bullhound

GP Bullhound is a leading independent investment and advisory house focused solely on the technology sector globally.

The firm has 10+ offices and over 100 staff on three continents.

GP Bullhound Asset Management Ltd is authorised and regulated by FCA.

For more information, please visit www.gpbullhound.com

Investment Themes

Thematic investment strategy focusing on technology companies with strong balance sheets and cash flows, where innovation is driving major changes and creating global market opportunities. Concentrated portfolio with intensive research and leveraging our long-term established industry network.

Proven alpha generation with low correlation and limited market risk, where our tactical trading around core positions reduces volatility and minimizes losses.

 

Disclaimer

Investing in mutual funds always involves a risk. Historical returns are not an indicator of future returns. Investors may lose part or all of the invested amount. Information in this monthly report should not be seen as anything else than a statement of the fund’s holdings and activity.

For more information on risks, read more in the fund's KIID and prospectus, available on https://thyrahedge.se/


Finserve erbjuder fondhotell och förvaltning av UCITS och AIF-fonder

No data filled